Center za celostno zdravljenje

Center za celostno zdravljenje je bil ustanovljen leta 2010. Namenjem je bolnikom in njihovim svojcem, ki želijo na enem mestu dobiti kar najbolj učinkovito strokovno pomoč, ki zajema zdravljenje in lajšanje bolezni ter psihosocialno in terapevsko pomoč. Osnova delovanja je prepričanje, da je človek nerazdružljivo sestavljen iz telesa, duše in duha ter da bolezen prizadene vse tri plasti, zato je tudi zdravljenje lahko učinkovito le, če se dotakne vsake od njih.

Center sta ustanovila Alenka in Jošt Klemenc. Jošt je doktor medicine in homeopat, Alenka magistrica klinične psihologije z zaključeno specializacijo iz zakonske in družinske terapije. V centru združujeta vse znanje in izkušnje šolske medicine in psihologije, ki sta ga nadgradila z znanjem homeopatije in terapevtskega svetovanja po načelih relacijske družinske terapije.

Poslanstvo Centra za celostno zdravljenje

Temelj Centra za celostno zdravljenje je homeopatsko zdravljenje. Celosten pristop zdravljenja homeopatijo opredeljuje že v osnovi. Prepletenost telesa, duše in duha je pomembna tako pri diagnostiki kot tudi pri delovanju homeopatskih zdravil. Med poglobljenim pogovorom o težavah bolnikov se velikokrat prav dobro pokažejo psihični vzroki, zaradi katerih je nekdo zbolel s telesno boleznijo. Še večkrat se izkaže, da so psihične in fizične težave med seboj tesno prepletene in je tudi težko določiti, kaj je primarni vzrok in kaj njegova posledica. Homeopatska zdravila poleg delovanja na telesni ravni močno in globoko delujejo tudi na psihični ravni, posegajo pa tudi na duhovno raven. Tako v proces zdravljenja zaobjamejo celoten organizem.

Pri stanjih, kjer je večina težav skoncentrirana na psihični ravni, je  potreben strokovnjak s področja psihologije. Kadar gre za nefunkcionalne in boleče odnose, težke družinske situacije,  duševne ranjenosti in iz njih izhajajoče telesne bolezni, potrebujejo posamezniki predvsem kvaliteten psihoterapevtski pogovor in dlje časa trajajoče delo na sebi v terapevtskem odnosu s terapevtom, homeopatija pa lahko pri tem procesu sodeluje podporno.

Bolezni, ki so težke ali napredovale, je s kakršnokoli metodo zdravljenja težko pozdraviti. Tu pride do izraza paliativna medicina – zdravljenje, usmerjeno v lajšanje težav in v čimbolj kvalitetno ter bogato preživljanje preostalega življenja. V teh primerih je potrebno izredno dobro sodelovanje homeopatije in uradne medicine, ki se lahko v korist pacienta zelo dobro dopolnjujeta. Težke bolezni so psihično izredno zahtevne in obremenjujoče tako za bolnika kot za svojce. Psihoterapevtska in duhovna podpora takrat pomagata, da se bolnik in družina spoprimeta s spremembami, da najdeta smisel in novo kvaliteto življenja.

Comments are closed.