Prva terapija

Terapije potekajo vedno ob isti uri, v istem prostoru in z istim terapevtom.

Na začetku terapije se terapevt predstavi ter povabi posameznika ali par, da si izbere(ta) stole. Terapija se začne z enim od splošnih vprašanj: “Kaj vas je pripeljalo na terapijo?” “O čem bi želela govoriti?” “Kaj je vaša stiska/problem?” Posameznik ali par pove, kar želi, in izpostavi stisko, problem oziroma razlog prihoda. Potem terapija poteka na zelo različne načine. Terapevt po navadi postavlja vprašanja, pri tem pa sledi posamezniku ali paru – o čem želita govoriti, kako hitro lahko terapija napreduje, koliko sta se zmožna “slišati”; pozoren je na telesne znake in spremembe (morebitno tresenje, vrtoglavico, strah …). Terapija se prilagaja dinamiki para, kar pomeni, da je pri nekaterih parih terapevt bolj odločen, par bolj usmerja, po potrebi ustavlja in terapiji daje več strukture; pri drugih parih pa pobudo pušča bolj paru, ju spodbuja, daje več varnosti, ju motivira itd. Pomembno je, da terapevt ves čas uporablja svoje strokovno znanje in izkušnje, po drugi strani pa sledi svoji intuiciji, empatiji, sočutju in “občutku” za sočloveka.

Comments are closed.