Kontrolni pregled

Kakšen je kontrolni pregled pri homeopatu?

Kontrolni pregled je podoben prvemu pregledu, le da traja krajši čas, okrog pol ure. Homeopata zanima dinamika vseh težav, ki sta jih skupaj s pacientom izpostavila pri prvem pregledu; kako so se razvijale v času po zaužitju zdravila. Pomembno je splošno počutje, razpoloženje, energija, spanje, ustvarjalnost. S pravim zdravilom se mora začeti vse našteto najprej popravljati.
Pri zdravljenju kroničnih bolezni sodobnega časa je po navadi treba predpisati več zdravil v pravilnem zaporedju, da dosežemo popolno zdravje. Pravimo, da ima bolezen več plasti. Zato homeopata na kontrolnem pregledu zanima, kateri simptomi so ostali enaki, kateri so se spremenili in kateri so sepojavili na novo. Zanima ga tudi, ali so se pojavili kakšni simptomi, ki jih je bolnik nekoč v življenju že imel. Ta spremenjena slika bolezni kaže na novo zdravilo, ki ga pacient potrebuje naprej.

Kdaj je primeren čas za kontrolni pregled?

Najbolj primeren čas za kontrolni pregled pri zdravljenju kroničnih bolezni je 5–8 tednov po zaužitem zdravilu. To je čas, ko je morebitni učinek placeba zagotovo že izzvenel, v organizmu pa se že začnejo jasno kazati učinki zdravila, tako da homeopat lahko oceni dogajanje.
Povsem logično je, da je pri hujših in globljih boleznih potreben bolj pogost stik, na začetku vsakih nekaj tednov. S takšnimi pacienti se vmes večkrat lahko slišimo tudi po telefonu ali se po potrebi dogovorimo za termin.
Nadaljnje kontrolne preglede se določa glede na vztrajnost simptomov oziroma uspešnost zdravljenja. Pri manjši globini obolelosti organizma je kontrolnih pregledov manj in na daljša obdobja (več mesecev), pri hujši obolelosti pa so potrebni bolj pogosto. Seveda se obravnava konča, ko težave izginejo in se povrne zdravje.
Pri akutnih boleznih se vse odvija precej hitreje. Organizem je v stanju povečane občutljivosti, simptomi so močni in se hitro razvijajo, zato je tudi odzivnost na homeopatska zdravila hitra. S pravim zdravilom lahko pride olajšanje v nekaj minutah. Pri akutnih stanjih so kontrole bolj pogoste – na 1 do 2 dni –, pri hudih akutnih stanjih lahko tudi večkrat na dan. Po navadi se slišimo in stanje preverjamo po telefonu.

Moje težave ostajajo enake kot prej. Homeopatija ne deluje in nima smisla hoditi na kontrolo.

Homeopat po prvem predpisu zdravila ne more zagotovo vedeti, ali je izbrano zdravilo pravo. Vedno je možno, da predpis ni bil pravilen, v tem primeru se ali ne zgodi nič in mora homeopat na podlagi starih simptomov izbrati drugo zdravilo ali pa se slika bolezni nekoliko spremeni in s tem pokaže na bolj primerno zdravilo, ki ga organizem potrebuje.
V vsakem primeru je kontrolni pregled za dobro dolgoročno zdravljenje potreben. Želimo si zahtevnih pacientov, takih, ki razumejo temeljna načela zdravljenja, ki ga ponuja naš Center, ki od sebe in od terapevta ter njegove terapevtske metode pričakujejo veliko, ki so motivirani delati na sebi in dobro sodelovati s terapevti na dolgi rok, četudi je na začetku napredek lahko počasen.

Zakaj bi hodil na kontrolni pregled, saj se počutim bolje in so težave izzvenele?

Kontrolni pregled je za homeopata zelo pomemben, saj se šele s sistematičnim izpraševanjem lahko popolnoma prepriča, da je zdravilo, ki ga je predpisal, pravilno izbrano. Z nepravilno izbranim homeopatskim zdravilom se lahko težave samo potisnejo, globlja motnja pa ostaja. Potisnjenje ali supresija je površinsko zdravljenje, ki samo olajšuje težave, globlje motnje pa se ne dotika. Zato se težave prej ali slej povrnejo, če pa jo znova in znova potiskamo, spravimo bolezensko dogajanje samo globlje v organizem, kjer dela na dolgi rok hujšo škodo. Laik tako težko presodi, ali zdravljenje poteka v pravi smeri. Kontrolni pregled dobro izobraženemu homeopatu razkrije, ali je smer zdravljenja pravilna, in lahko ukrepa, če dogajanje ne teče v pravi smeri.

Ko opravim vse kontrolne preglede in sem zdrav ter se dobro počutim, kdaj naj se spet oglasim pri homeopatu?

Seveda je utopično pričakovati, da je ozdravljenje, ki ga je dosegel nekdo s homeopatijo, doživljenjsko. Bolezen se zaradi zelo različnih razlogov čez nekaj časa lahko začne vračati ali se začnejo pojavljati drugačne težave, kot jih je imel nekdo prej. Prišlo je že do relapsa (ponovitve) bolezni več let po ozdravljenju, potem ko je pacient ponovno začel piti kavo.
Vsekakor je primeren čas za ponovni obisk homeopata takrat, ko se spet začnejo zdravstvene težave in same od sebe ne minejo v nekem normalnem času. Tedaj je tudi smiselno, da se pacient obrne na homeopata, ki ga je zdravil prej, saj ga ta homeopat dobro pozna. Velikokrat je potrebna samo ponovitev zdravila, ki ga je pacient dobil ob zadnjem obisku. Navadno se pacient in homeopat po končanem zdravljenju videvata vsakih nekaj let, po potrebi pa pogosteje ali redkeje.

Comments are closed.